HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG – THEARTSHOP.VN
0 / Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

1.      Tạo tài khoản mới

Để đặt được hàng, trước tiên bạn cần tạo một tài khoản mới gồm thông tin cá nhân: Tên, Số điện thoại.

Lưu ý: Số điện thoại này cần chính xác vì không thay đổi được và sẽ là thông tin gốc để xác thực và đăng nhập tài khoản của bạn trong suốt quá trình giao dịch và đặt hàng.